Наші контакти та форма реєстрації

Важливі дати та Організаційний внесок

1. Термін реєстрації учасників – до 1 листопада 2017 р. (реєстрація у якості слухача можлива на місці). Термін надсилання тез доповідей – до 15 жовтня 2017 р.

2. Для участі в конференції необхідно оплатити реєстраційний внесок. Реєстраційний внесок складає: 600 грн. – для фахівців; 200 грн. – для студентів, аспірантів та молодих вчених. Розмір внеску для спонсорів Конференції визначається в індивідуальному порядку – будь ласка, звертайтеся до відповідальних осіб.
Платежі направляти з приміткою «Оплата реєстраційного внеску на конференцію «Регенеративна Медицина 2017» з вказівкою ПІБ учасника на:
ФОП Горова Ірина Анатоліївна
Код 2348713540
р/р 26009052714812
в ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО 300711


3. Тези доповідей необхідно надсилати на електронну адресу regmedconference2017@gmail.com

Вимоги до оформлення тез, презентацій та постерів

Обсяг тез – одна сторінка А4, до 3500 знаків, включаючи пробіли.
Поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 2 см, праве – 1 см.
Шрифт – Times New Roman, кегль шрифту – 12, міжрядковий інтервал 1,0.
Назва тез пишеться великими літерами; через інтервал вказуються прізвища та ініціали всіх авторів, назва установи, місто, країна; через два інтервали розташовують текст тез. Прізвище доповідача потрібно підкреслити.
Електронний варіант тез подавати в форматі “.rtf”.
Усні доповіді забезпечуються мультимедійним проектором.
Файл презентації зберігати в форматі “.ppt”, (MS PowerPoint 97-2003).
Розміри стендового постеру – не більше 70×100 см.

Для реєстрації в конференції будь-ласка, заповніть реєстраційну форму для підготовки програми та списку учасників конференції

Форма реєстрації


Powered and designed by Theia.org.ua
All Rights reserved © 2017 REGMED.ORG.UA